Prijeđi na glavni sadržaj

Standardi Evropske Unije za akreditaciju studijskih programa na univerzitetima u Bosni i Hercegovini

Dodiplomski četverogodišnji studijski program (I ciklus pravnog studija) Fakulteta je bio učesnik Tempus projekta pilot - akreditacije koji je impelementiran u periodu 2011.-2012. godina od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH.
 
Glavni cilj projekta odnosi se na uvođenje evropskih standarda u proces evaluacije i akreditacije studijskih programa na bh. univerzitetima, što predstavlja ključni korak u daljem provođenju Bolonjskog procesa u Bosni i Hercegovini.
 
Zadaci Radne grupe su u okviru projektnih aktivnosti bili sljedeći
 1. Izrada medotodologije rada na samoevaluacijskom izvještaju, uključujući plan, program i raspored aktivnosti za konkretnim  zaduženjima, 
 2. Koordinacija  svih  projektnih  aktivnosti, 
 3. Analiza relevantnog  pravnog  okvira, 
 4. Identificiranje  i  analiza  stanja, 
 5. Prikupljanje  podataka potrebnih  za  samoevaluaciju  studijskog  programa, u  skladu  sa  usvojenim  kriterijima
 6. Istraživanje  akademskih  iskustava  studenata,  nastavnog  i  administrativnog  osoblja, 
 7. Analiza  podataka  i  anketnih  upitnika, 
 8. Analiza  rezultata  cjelokupnog  istraživanja samoanaliza – interpretacija rezultata, 
 9. Ispunjavanje  samoevaluacijskih  upitnika  za izvještaj, 
 10. Izvještavanje  Nastavno-naučnog  vijeća  Fakulteta  o  svakom  dijelu samoevaluacijskog izvještaja,
 11. SWOT analiza - analiza stanja i razvojnih mogućnosti,
 12. Identifikacija  i  definiranje  razvojnih  ciljeva, 
 13. Izrada  razvojnih  planova prema predloženom obrascu te
 14. Izrada samoevaluacijskog izvještaja za vanjsko vrednovanje.

 

Na osnovu analize Samoevaluacionog izvještaja i posjete eksperata Pravnom fakultetu, studijski program je dobio pozitivnu ocjenu, što predstavlja izuzetno važan korak za proces zvanične akreditacije koja predstoji svim studijskim programima. Dodiplomski studijski program (I ciklus) našeg Fakulteta je bio jedini pravni studijski program koji je učestvovao u ovom projektu u BiH, što mu daje značajnu prednost u odnosu na ostale pravne fakultete u državi, kada je u pitanju iskustvo samoevaluacije i eksterne evaluacije programa.
 
Radna grupa za izradu samoevaluacijskog izvještaja
Prof.dr. Suzana Bubić,
Doc.dr. Dubravka Husić,
Doc.dr. Maja Čolaković,
Doc.dr. Anita Duraković,
v.asist. dr. Rebeka Kotlo,
v.asist. mr. Šejla Maslo Čerkić,
Amila Ćiber, studentica

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.