Prijeđi na glavni sadržaj

Naši studenti

Student III ciklusa

Aldin JELOVAC

Studiranje predstavlja bitnu etapu u našim životima, a Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je pravo mjesto za osjetiti studentski život. Debatna takmičenja, simulacije suđenja, posjete raznim institucijama, pravne klinike, te regionalna i državna takmičenja samo su neke od aktivnosti koje se mogu doživjeti na našem fakultetu.
Veliki doprinos svemu tome svakako daju stručni i pristupačni profesori, kako kroz teorijski tako i praktični dio.

Student II ciklusa

Mirza LALIĆ

Zašto sam upisao Pravni fakultet? Još od polovine svog srednjoškolskog obrazovanja moj izbor bila je pravna nauka i mogu reći da se niti jednog momenta nisam pokajao. Pravni fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru je institucija koja me učinila ponosnim što je pohađam. Nastavno osoblje je izrazito profesionalno i kompetentno, a s druge strane prijateljski nastrojeno i uvijek spremno pomoći, bilo da se radi o stvarima vezanim za fakultet ili mimo fakulteta.

Bivša studentica - magistar prava iz oblasti krivičnog prava

Selma ZULUM

Predlažem vam da studirate pravo kako biste stekli adekvatna znanja i vještine, te tako postali nosioci pravde i pravičnosti. Danas-sutra možete raditi šta god želite, ali će vas pravo uvijek pratiti, jer nijedan pjesnik nije prikazao prirodu onoliko koliko pravnik može prikazati stvarnost. 

Bivša studentica - bachelor kriminologije i sigurnosnih studija

Selma ČOLIĆ

Pohađajući Kriminologiju i sigurnosne studije na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” stekla sam uvid u kompleksnost pravnog sistema i koliko je truda potrebno da se zadovolji pravda. Na taj način se studenti osposobe za rad kako u sudstvu tako i u organima socijalne kontrole, te prevencije i represije kriminaliteta.

Studentica četvrte godine

Vildana Kubat

Otvorenost i raznolikost nastavnih metoda, poput zanimljivih predavanja, dinamičnih rasprava, obuhvatnih studija slučaja i oživljavanja simulacija, daju nam mogućnost da osnažimo svoje analitičke vještine i razvijemo dublje razumijevanje prava. Moot court takmičenja su srž našeg obrazovanja i donose uzbuđenje i prepreke koje oblikuju našu budućnost u pravnom svijetu. Ova takmičenja su poligon za razvoj samopouzdanja i  kritičkog razmišljanja, pripremajući nas za zahtjeve struke.
Profesori i asistenti na Pravnom fakultetu nisu samo predavači, već i mentori koji su tu da nas podrže i usmjere na putu akademskog rasta. Oni su pristupačni, otvoreni za pitanja i spremni da podijele svoje bogato znanje i iskustvo s nama.
Naš fakultet je mjesto gdje se ideje pretvaraju u argumente, a strast postaje snaga pravne pravednosti. Pozivamo Vas da postanete dijelom našeg kolektiva!

Student treće godine

Anes Beganović

"Studij prava nudi priliku za razvoj niza vještina i istraživanje mnogih aspekata ljudskog života.  Daje nam priliku da izoštrimo svoj um, ojačamo svoje razumijevanje i produbimo svoje iskustvo u cijelom rasponu humanističkih i društvenih nauka.
Pravo bi stoga trebalo privući one koji žele razviti i apstraktno razmišljanje i praktično rješavanje problema.  
Poseban naglasak bih stavio na veliki broj aktivnosti  kao što su razna takmičenja u vidu debate ili simuliranih suđenja, ali i obavljenje stručne prakse, koje nam pomažu da steknemo uvid kako je doista baviti se pravom.
Diploma prava vas osposobljava za gotovo svaku profesiju koja zahtijeva intelektualnu snagu u kombinaciji s praktičnim pristupom svijetu."

Studentica II ciklusa

Dinela Hamzić

Pravni fakultet otvara vrata raznim karijernim mogućnostima. Pravo je široko područje, a pravne vještine su cijenjene u mnogim sektorima. Studij prava može pružiti priliku da se baviš pitanjima pravde i utječeš na društvo. 

Profesori i asistenti uvijek stoje na raspolaganju studentima, nesebično prenose svoja znanja, motivišu nas da uvijek radimo na sebi, usavršavamo svoja znanja kroz razne seminare, klinike, takmičenja. Također, pored teorije profesori i asistenti nastoje kroz primjere i praksu pobliže nas upoznati sa pravom.

Trenutno radim u advokatskoj kancelariji kao advokatski pripravnik, gdje i dalje stičem iskustvo utemeljeno na širokom znanju koje sam stekla na Pravnom fakultetu.

Bivša studentica

Majla Martinović

Ovaj studij privlači pažnju svojim zalaganjem za sveopći napredak akademskih procesa i njihovih obima, osigurava visoke standarde u pravnoj nauci i podstiče intelektualno i akademsko obrazovanje. Osigurava visoki nivo usvojenih znanja i vještina potrebnih budućim pravnicima.
Uz nesebično pružena znanja naših profesora i asistenata, realizovana kroz različita predavanja, organizovanje debatnih i takmičenja u simulaciji suđenja, postižemo lični napredak i usavršavanje što i jeste cilj ovog Fakulteta.

Bivša studentica - magistar krivičnog prava

Azra Opijač

Nakon završenog dodiplomskog i diplomskog studija, kao i stručnog osposobljavanja u notarskom uredu u kojem primijenjujem znanja stečena na Pravnom fakultetu, mogu reći da studiranjem na Pravnom fakultetu stječe se naučno-pravna podloga i znanje koje je primijenjivo u svakom polju života.

Tokom studiranja imate nesebičnu podršku profesora i asistenata, koji vam na učinkovit i fukncionalan način prenose svoja znanja.

Kroz pravne klinike i praksu, imate priliku da proširite stečena znanja, a učešćem na takmičenjima i debatama imate priliku da ta znanja i vještine i iskažete.

Kao pravnik imate i ulogu pomaganja neukim građanima kako njihova prava ne bi bila oštećena, što je i najljepši dio širokog spektra zanimanja i poslova, koji vam se nude nakon završenog Pravnog fakulteta.

Predstavnici studenata

Studenti svake akademske godine biraju predstavnike u Naučno-nastavnom vijeću Fakulteta. Studentski predstavnik prisustvuje sjednicama Vijeća, učestvuje u glasanju, diskusijama i obrazlaže molbe i zahtjeve studenata. Mandat predstavnika traje jednu akademsku godinu.

 

Studentski predstavnici u 2023/2024. akademskoj godini:

Ilma Sabljić - I godina - Opći smjer

Belma Čomor - II godina - Kriminologija i sigunosne studije 

Amir Čaušević - III godina – Opći smjer

Vildana Kubat – IV godina – Opći smjer

 

 

 

Čitaonica i biblioteka

Fakultet je iz namjenskih sredstava Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja opremio čitaonicu s bibliotekom koja se nalazi na drugom spratu zgrade Fakulteta. Čitaonica prima do 35 studenata, raspolaže sa računarom sa Internet konekcijom i pristupom elektronskim bazama podataka. Studentima na raspolaganju stoji određeni broj udžbenika, knjiga i periodike, a bibliotečki fond se redovno popunjava novijim naslovima.
 
Studenti mogu koristiti čitaonicu i raspoloživu literaturu bez naknade ili članarine.
 
Čitaonica je otvorena svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati.

Najnovije vijesti

Vijesti iz kategorije studenti

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.