Prijeđi na glavni sadržaj

Dani porodičnog prava

Zbornik radova Dani porodičnog prava
 
Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru u okviru svoje izdavačke djelatnosti publikuje Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa Dani porodičnog prava. Partner Pravnog fakulteta u organizaciji naučnog skupa i izdavanju Zbornika radova je Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ. 
 
Program naučnog skupa slijedi utvrđeni koncept kombinacije predstavljanja najnovijih naučnih i praktičnih spoznaja, interaktivne diskusije i drugih oblika razmjene iskustava. Ovo je jedini skup u regionu koji je posvećen problematici porodičnog prava, zbog čega izaziva veliko interesovanje eminentnih naučnika iz Bosne i Hecrgovine, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Njemačke. Pored pravnih teoretičara, nastavnika i saradnika pravnih i drugih fakulteta, u rad skupa su uključeni i dokazani stručnjaci iz prakse, sudije općinskih i kantonalnih sudova, advokati, notari, ombudsmeni, pravnici i socijalni radnici iz centara za socijalni rad i organa uprave. 
 
Pravni fakultet je u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju/IRZ do 2020. godine publikovao osam Zbornika radova:
  1. Zbornik radova Dani porodičnog prava „Porodično pravo – od nacionalnog do evropskog" (2013.),
  2. Zbornik radova Dani porodičnog prava „Najbolji interes djeteta u zakonodavstvu i praksi” (2014.), 
  3. Zbornik radova Dani porodičnog prava „Pravna sredstva za smanjenje siromaštva djece" (2015.), 
  4. Zbornik radova Dani porodičnog prava „Pravna zaštita odraslih osoba" (2016.),
  5. Zbornik radova Dani porodičnog prava „Odjeci prakse Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima" (2017.),
  6. Zbornik radova Dani porodičnog prava „Imovinskopravni aspekti porodičnih odnosa" (2018.),
  7. Zbornik radova Dani porodičnog prava „Zaštita prava čovjeka kao pokretač razvoja porodičnog prava" (2019.),
  8. Zbornik radova Dani porodičnog prava "Porodično pravo u eri globalizacije" (2020.).
Uredništvo Zbornika radova svake godine imenuje Nučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta. 
 
Prilozi iz Zbornika "Dani porodičnog prava" referiraju se u EBSCO bazi.
Za dodatne informacije zainteresovani učesnici/autori se mogu obratiti na e-mail: konferencija.dpp@unmo.ba i suncica.hajdarovic@unmo.ba.

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.