Prijeđi na glavni sadržaj

Na Pravnom fakultetu održana predavanja sa radionicom i diskusijom “Ljudska prava žena: pravni i sociološki aspekti”

Povodom obilježavanja 8. marta – Međunarodnog dana žena, u okviru UNIGEM projekta, na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru 7. marta 2023. godine održana su predavanja sa radionicom i diskusijom “Ljudska prava žena: pravni i sociološki aspekti”.

Predavanja sa radionicom i diskusijom održale su prof. dr. Alena Huseinbegović, rektorica Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, prof. dr. Rebeka Kotlo, univerzitetska koordinatorica UNIGEM projekta za Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru i prof. dr. Merima Jašarević, vanredna profesorica na Nastavničkom fakultetu Univerziteta  “Džemal Bijedić” u Mostaru. Tokom predavanja te radionica i diskusije aktivno su učestvovali studenti i studentice Pravnog i Nastavničkog fakulteta (Odsjek Psihologija i sociologija).

Prof. dr. Alena Huseinbegović je naglasila značaj edukacije o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti, zabrani diskriminacije, sa fokusom i na pravnu elaboraciju relevantnih predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Prof. dr. Rebeka Kotlo izlaganje je fokusirala na pitanja roda, rodnih predrasuda i stereotipa, rodno zansovanog nasilja te razvoja i značaja ljudskih prava žena.

U okviru izlaganja prof. dr. Merime Jašarević postavljana su pitanja o tome ko i na koji način generira društvene steretipe i zašto imamo predrasude prema određenim kategorijamai/ili tipovima ličnosti.

Kroz dijalog i otvorenost studentica i studenata pokazano je da nove generacije prepoznaju određene društvene mehanizme koji djeluju duboko negacijski spram novih društvenih i kulturnih trendova kao što su pitanja određenih prava i sloboda.

Projekat "Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje" (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

 

Kontaktirajte nas za više informacija

Upiši pravni fakultet

Pravni fakultet u Mostaru nudi mogućnost upisa na tri ciklusa.

Kolačići

Klikom na "Prihvaćam" pristajete na pohranjivanje kolačića na vašem uređaju radi poboljšanja navigacije na web lokaciji, analize upotrebe web stranice i pomoći u našim marketinškim naporima.