Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2019/2020. godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu I i II ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2019/2020. godini

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ("Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona broj: 4/12), člana 146 statuta Univerziteta, te odluka Senata Univerziteta broj: 101- 1602 /19 i broj: 101-1602-2-/19, uz saglasnost Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport HNK, broj: 05-03-40-1582-1/19 od 13.6.2019. godine, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2019/2020. godini.

1. Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini traje od 18. juna 2019. godine do 5. jula 2019. godine.

2. Konkurs za upis u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2019. godine.


Simulacija suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava

Simulacija suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava

Studenti III i IV godine našeg Fakulteta zajedno sa studentima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru su dana 12.6.2019. uspješno završili i posljednju aktivnost u sklopu Pravne klinike iz ljudskih prava koju je za studente oba pravna fakulteta u Mostaru organizovalo Vijeće Evrope.

Studenti su danas održali Simulaciju suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava. Simulacija je izvedena u Sali za simulirano suđenje našeg fakulteta.

Čestitamo našim studentima na još jednoj uspješno okončanoj vannastavnoj aktivnosti!

Dodjela Dekanovih nagrada

Dodjela Dekanovih nagrada

Dana 20.5.2019. godine na Pravnom fakultetu upriličena je dodjela diploma najboljim studentima dodiplomskog studija, kao i zahvalnice studentima koji su svojim posebnim angažmanom doprinijeli radu i promovisanju našeg Fakulteta.

Diplome i zahvalnice je uručila dekanesa Fakulteta prof. dr. Alena Huseinbegović.

Čestitamo našim studentima!

 

Dan otvorenih vrata posjetilo preko 300 maturanata i maturantica

Dan otvorenih vrata posjetilo preko 300 maturanata i maturantica

 
U četvrtak, 18. 4. 2019. godine, održan je Dan otvorenih vrata Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, u sklopu kojeg je Univerzitet posjetilo preko 300 maturanata i maturantica iz više od 8 škola Mostara, Jablanice, Konjica, Visokog i šire okoline, uključujući i učenike/ce Gimnazije Mostar, Druge gimnazije Mostar, Srednje ekonomske i turističko-ugostiteljske škole Mostar, Srednje građevinske škole Mostar, Srednje mašinsko-saobraćajne škole, Srednje medicinske škole Mostar te Srednje škole Jablanica. Na centralnom mjestu sastanka - platou ispred Pravnog fakulteta organizovano je višesatno veselo druženje uz muziku i besplatno osvježenje. Ovim putem srdačno zahvaljujemo osoblju srednjih škola, maturanti(ca)ma, sugrađanima i sugrađankama i medijima na posjeti i interesu za Dan otvorenih vrata. 

Održana simulacija suđenja i potpisan Sporazum o saradnji sa Tužilaštvom HNK

Održana simulacija suđenja i potpisan Sporazum o saradnji sa Tužilaštvom HNK

Danas je u Sali za simulovano suđenje našeg Fakulteta održana simulacija suđenja u krivičnom predmetu Nasilje u porodici, u kojoj su učestvovali studenti III i IV godine. Današnja simulacija je predstavljala posljednju aktivnost u sklopu projekta „Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH", koji je finansiran od strane INL-a; Ureda za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Poseban doprinos radu Klinike i praktičnom usavršavanju studenata dali su tužioci Tužilaštva HNK, Sanel Pajević i Darko Zovko, te advokat Adnan Beganović. Nakon održane simulacije suđenja upriličeno je potpisivanje Sporazuma o saradnji između našeg Fakulteta i Tužilaštva HNK!

Kao rezultat kvalitetne i stručne saradnje sa Tužilaštvom HNK, nakon održane simulacije suđenja, Pravni fakultet je potpisao Sporazum o saradnji sa Tužilaštvom HNK. Studenti će moći obavljati praksu u Tužilaštvu, te tako steći praktična znanja i vještine koje će im biti od velike koristi kod zapošljavanja kada završe Pravni fakultet.

Čestitamo svim učesnicima Klinike!