Na Pravnom fakultetu održan 8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava"

Na Pravnom fakultetu održan 8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava"

Dana 12.11.2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), održan je 8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava". Na ovogodišnjem međunarodnom naučnom skupu učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Maribora, Zagreba, Kragujevca, Banja Luke, kao i pravni stručnjaci (notari, advokati i saradnici u državnim/entitetskim institucijama). Skup je održan online, putem platforme Microsoft TEAMs, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid - 19.

Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija

Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija

Održan Brucoški sat na Pravnom fakultetu

Održan Brucoški sat na Pravnom fakultetu

Brucoški sat - video obraćanja

Brucoški sat - video obraćanja

Održana online škola tranzicijske pravde

Održana online škola tranzicijske pravde

 U periodu od 28. 9. do 1. 10. 2020. Misija OSCE-a u BiH, u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru je organizovala Online školu tranzicijske pravde.