Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 16.7.2019. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2019/2020. godini na opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

U prilogu su rang liste primljenih kandidata.

 Primljeni kandidati upis mogu izvršiti od 17.7. do 19.7. 2019. godine u Studentskoj službi Pravnog fakulteta u periodu od 9 do 12 sati. 

 

Održan Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

Održan Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

 

Danas je na Pravnom fakultetu uspješno održan Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji. Ovaj skup je Pravni fakultet organizovao kao jednu od planiranih aktivnosti u okviru Erasmus + EU projekta "Strengthening the EU Legal Studies in SEE”, u kojem Fakultet učestvuje kao članica Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS). U skladu s projektom, Fakultet je u martu ove godine veoma uspješno organizovao i održao Konferenciju Dani prava EU-a 1 (EU Law Days 1). Cilj ovog, kao i martovskog skupa, bio je promocija izučavanja prava EU-a na pravnim fakultetima, rasprava o aktuelnim temama iz evropskih integracija BiH i predstavljanja najnovijih brojeva SEE Law Journala.

Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji

 Dana 8. jula 2019. godine na Pravnom fakultetu u Sali za simulovano suđenje sa početkom u 11 sati održat će se Okrugli stol Dani prava Evropske unije 2 na temu: Obaveze Bosne i Hercegovine na putu k Evropskoj uniji. Registracija učesnika počinje u 10:45 sati. Ovaj skup Pravni fakultet organizuje kao jednu od planiranih aktivnosti u okviru Erasmus + EU projekta "Strengthening the EU Legal Studies in SEE”, u kojem Fakultet učestvuje kao članica Mreže pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS). U skladu s projektom, Fakultet je u martu ove godine veoma uspješno organizovao i održao Konferenciju Dani prava EU-a 1 (EU Law Days 1). Cilj ovog, kao i martovskog skupa, jeste promocija izučavanja prava EU-a na pravnim fakultetima, rasprava o aktuelnim temama iz evropskih integracija BiH i predstavljanja najnovijih brojeva SEE Law Journala.

U prilogu je Agenda skupa.

Održana 3. međunarodna naučna konferencija  „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

Održana 3. međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

 U četvrtak, 20.6.2019. otvorena je Treća međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju". Organizatori ove značajne naučne konferencije su tri visokoškolske ustanove, Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici. Prvog dana, 20.6.2019. godine Konferencija je održana u Centru za kulturu Mostar a svečano ju je otvorio prof. dr. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH. Gospodin Zvizdić ovom prilikom je održao i plenarno izlaganje na temu „Bosna i Hercegovina u procesu EU integracija". Prvog dana Konferencije govorilo se o integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, a poseban doprinos održanoj Konferenciji dali su izlagači, prof. dr. Edin Rizvanović koji je govorio na temu „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju - osnov i okvir za integracijski proces" i doc. dr. Elmir Babović čija je tema bila „Spoj IT i biznisa u razvoju informacionih sistema - Problemi u razumijevanju na relaciji IT-biznis i konkurentnost bosanskohercegovačkih IT kompanija na globalnom tržištu". Na samom kraju prvog dana Konferencije održana je Panel diskusija na temu „Konkurentnost bosanskohercegovačke privrede u kontekstu integracijskih procesa". Drugi dan Konferencije održan je u petak 21.6.2019. godine u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, gdje su u okviru nekoliko sesija bili predstavljeni brojni naučno-istraživački radovi posvećeni različitim aspektima integracije BiH u EU te iskustvima drugih zemalja čiji su autori ne samo iz Bosne i Hercegovine već i drugih zemalja. Konferenciji je prisustvovao veliki broj zvanica iz akademske, javne, političke i društvene zajednice, te ostala zainteresirana javnost. 


Treća međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju“

Treća međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju“

Treća međunarodna naučna konferenciju „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju", održat će se 20. i 21. juna 2019. godine u Mostaru. Organizatori ove značajne naučne konferencije su Ekonomski i Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici. Mjesto održavanja prvog dana Konferencije je Centar za kulturu Mostar. Konferenciju će svečano otvoriti dr. Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara BiH koji će održati i plenarno izlaganje na temu „Bosna i Hercegovina u procesu EU integracija". Drugi dan Konferencija će se održati u prostorijama Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, gdje će u okviru nekoliko sesija biti predstavljeni brojni naučno-istraživački radovi posvećeni različitim aspektima integracije BiH u EU te iskustvima drugih zemalja čiji su autori ne samo iz Bosne i Hercegovine već i drugih zemalja.