Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija u akademskoj 2021/2022. godini

Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija u akademskoj 2021/2022. godini

Na 33. sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 18. i 19. 10. 2021. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na II ciklus studija na Pravni fakultet u akademskoj 2021/2022. godini na Krivično-pravni smjer i studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

Rang liste su u prilogu.

Četvrta međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

Četvrta međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

Četvrta međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju", koju su organizovali Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, održana je 14. i 15.10.2021. godine. Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid – 19, Konferencija je održana online, putem platforme Microsoft TEAMs. Na ovogodišnjoj međunarodnoj naučnoj konferenciji učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine i regije, kao i pravni i ekonomski stručnjaci.

 


 


 

Javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktorski studij Evropskog prava na Pravnom fakultetu

Javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktorski studij Evropskog prava na Pravnom fakultetu

Na osnovu člana 103. stav (1) tačka c) Zakona o visokom obrazovanju u HNK, članova 72., 128. stav (1) tačka c), 163. stav (1) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, a u skladu sa članom 12. i 13. Pravila studiranja na III ciklusu studija i sticanja zvanja doktora nauka na Univerzitetu „Džemal Bijedić" u Mostaru i Odluci Senata, broj: 101-2725/21 od 30.9.2021. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje javni konkurs za upis treće generacije polaznika na doktorski studij evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Više informacija u prilogu. 

Brucoški sat i početak nastave

Brucoški sat i početak nastave

U ponedjeljak, 4.10.2021. godine., u 11:00 sati, u Kampusu, na stadionu, održat će se Brucoški sat. Nakon Brucoškog sata bit će održana i dodjela indexa, u Sali I godine (stara zgrada Pravnog fakulteta).

Nastava na svim godinama studija počinje u utorak, 5.10.2021. godine.

Sretan početak akademske godine! 


 

 

 

Rang lista primljenih kandidata u drugom upisnom roku na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i Kriminologija i sigurnosne studije

Rang lista primljenih kandidata u drugom upisnom roku na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i Kriminologija i sigurnosne studije

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 24. i 27. 9. 2021. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2021/2022. godini na Opći smjer i studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

U prilogu su rang liste primljenih kandidata, kao i informacije o upisu.