Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

 
Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 9. i 10.7.2020. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2020/2021. godini na Opći smjer i na studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

Konkurs za izbor u zvanje

Konkurs za izbor u zvanje

Dodjela Dekanovih nagrada

Dodjela Dekanovih nagrada

Danas je na našem Fakultetu upriličena ceremonija dodjele dekanovih nagrada najboljim studentima Fakulteta.

Čestitamo našim studentima! 

Održana simulacija suđenja u okviru projekta "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH"

Održana simulacija suđenja u okviru projekta "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH"

Na našem Fakultetu, u trajanju od četrnaest sedmica, izvođena je nastava na predmetu „Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH", koji je dio istoimenog projekta. Projekat je finansiran i impelementiran od INL –a, Ureda (Biroa) za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih (inostranih) poslaova SAD. S obzirom na situaciju koja je nastala vezano za virus Covid – 19, cjelokupna nastava na Klinici se održavala online, pa je shodno tome i završna aktivnost „Kliničkog obrazovanja za studente prava u BiH" bila simulacija suđenja, koja je održana online 18. juna 2020. godine.

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2020/21. godini

Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2020/21. godini

Konkurs za upis u prvu godinu I ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 3. jula 2020. godine.

Konkurs za upis u prvu godinu II i III ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini ostaje otvoren do 1. novembra 2020. godine.

U prvu godinu studija u akademskoj 2020/2021. godini kandidati se upisuju u skladu sa Planom upisa studenata.

Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" i ove godine nudi dva studijska programa: Pravni fakultet - Opći smjer i trogodišnji studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

O upisu detaljnije možete vidjeti u dokumentima koji se nalaze u prilogu.