Svečana promocija i dodjela diploma

Svečana promocija i dodjela diploma

Svečana promocija i dodjela diploma studentima Univerziteta "Džemal Bijedić" održat će se u subotu, 09.02.2019. godine sa početkom u 11 sati, u Sportskoj dvorani USRC „Midhat Hujdur-Hujka“.

Projekat "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH"

Projekat "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, u toku je realizacija nastavnih aktivnosti vezanih za projekat "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH". Nastava se održava već osmu sedmicu, i u sklopu nastavnih aktivnosti sa studentima su zadnje dvije sedmice radili praktičari iz oblasti krivičnog prava, i to kantonalni tužioci, Sanel Pajević i Darko Zovko, te advokat Adnan Beganović.

Javni Konkurs za upis druge generacije na doktorski studij Evropskog prava

Javni Konkurs za upis druge generacije na doktorski studij Evropskog prava

Na osnovu odluke Senata Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru raspisuje se JAVNI KONKURS za upis druge generacije polaznika na doktorski studij Evropskog prava iz pravnih nauka na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu "Dnevni avaz".

Projekat "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH" na Pravnom fakultetu

Projekat "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH" na Pravnom fakultetu

Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru već šestu sedmicu se održava nastava u sklopu projekta "Kliničko obrazovanje za studente prava u BiH". Projekat je finansiran od strane INL-a - Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i provođenje zakona Ministarstva vanjskih poslova SAD-a. Petnaest studenata i studentica III i IV godine Pravnog fakulteta učestvuje na ovoj Klinici.

 Na Pravnom fakultetu održana radionica: Inkluzija i zaštita ljudskih prava - pravo na pristup obrazovanju

Na Pravnom fakultetu održana radionica: Inkluzija i zaštita ljudskih prava - pravo na pristup obrazovanju

Na Pravnom fakultetu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, dana 17.12.2018. godine održana je radionica pod nazivom: „Inkluzija i zaštita ljudskih prava – pravo na pristup obrazovanju“. Na radionici su uzeli učešće zaposlenici iz reda akademskog i administrativnog osoblja Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, te profesori i administrativno osoblje srednjih škola sa područja grada Mostara. U svom obraćanju prisutnima dekanica Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru je, između ostalog, istakla i da je cilj radionice da se kroz predstavljanje inkluzivnog obrazovnog modela ukaže na mogućnost proširenja pristupa visokom obrazovanju, te na redefinisanje misije, vizije i vrijednosti obrazovnih institucija u smislu usklađivanja sa osnovnim demokratskim principima.