Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Odluka o rang listi primljenih kandidata na III ciklus studija - Doktorski studij Evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021./2022. godini.

Odluka o rang listi primljenih kandidata na III ciklus studija - Doktorski studij Evropskog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru u akademskoj 2021./2022. godini.

Održana III naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti"

Održana III naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti"

Danas je na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održana III naučna konferencija pod nazivom "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti". Učesnici Konferencije bili su eminentni profesori iz oblasti prava i ljudskih prava, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, stručnjaci iz prakse u oblasti ljudskih prava, te doktoranti pravnih faulteta u Bosni i Hercegovini. 
Konferencija je zbog nepovoljne epidemiološke situacije, održana online, putem Microsoft TEAMs platforme. 

Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija u akademskoj 2021/2022. godini

Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija u akademskoj 2021/2022. godini

Na 33. sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 18. i 19. 10. 2021. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na II ciklus studija na Pravni fakultet u akademskoj 2021/2022. godini na Krivično-pravni smjer i studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

Rang liste su u prilogu.

Četvrta međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

Četvrta međunarodna naučna konferencija "Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju"

Četvrta međunarodna naučna konferencija „Pravni i ekonomski aspekti procesa integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju", koju su organizovali Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici, održana je 14. i 15.10.2021. godine. Zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid – 19, Konferencija je održana online, putem platforme Microsoft TEAMs. Na ovogodišnjoj međunarodnoj naučnoj konferenciji učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine i regije, kao i pravni i ekonomski stručnjaci.