Studenti Pravnog fakulteta učestvovali na VII. BH Državnom takmičenju u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava

Studenti Pravnog fakulteta učestvovali na VII. BH Državnom takmičenju u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava

Grupa studenata i studentica Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru učestvovala je u periodu od 09.12. do 12.12.2018. godine na VII BH Državnom takmičenju u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava, koje je održano u hotelu Termag na Jahorini. Takmičenje ima za cilj pružiti priliku studenti(ca)ma da steknu praktična iskustva iz oblasti krivičnog prava, primjenjujući pri tome osnovne postulate Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sudijska vijeća sačinjavaju sudije Suda BiH i Općinskog suda u Sarajevu, uz učešće predstavnika Tužilaštva BiH i drugih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Naš tim predstavljali su studenti/studentice: Nejla Alić, Adis Delalić, Aldin Džoklo, Adna Hodžić, Ajla Kaplan, Džani Pajić, te doc. dr. Denis Pajić i v. asist. mr. Sunčica Hajdarović koji su bili moot court treneri i podrška studentima.

Održan brucoški sat

Održan brucoški sat

Dana 1.10.2018. godine održan je brucoški sat na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u USRC "Midhad Hujdur - Hujka". Nakon završetka brucoškog sata, u prostorijama Pravnog fakulteta studente prve godine pozdravila je dekanesa Pravnog fakulteta prof. dr. Alena Huseinbegović i predsjednik Asocijacije studenata Harun Isić.

Brucoški sat

Brucoški sat

Obavještavaju se studenti, upisani u prvu godinu studija u akademskoj 2018/2019. godini, da će se manifestacija "Brucoški sat" održati u ponedjeljak 01.10.2018. godine, sa početkom u 11:00 sati, u Sportskoj dvorani „Midthat Hujdur-Hujka" u Kampusu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru. Nakon manifestacije „Brucoški sat" studenti su dužni se uputiti na Pravni fakultet gdje će ih pozdraviti dekanesa prof. dr. Alena Huseinbegović.

Rang lista primljenih kandidata u drugom upisnom roku na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Rang lista primljenih kandidata u drugom upisnom roku na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - opći smjer i "Kriminologija i sigurnosne studije"

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 13.9.2018. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2018/2019. godini na opći smjer i studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija - drugi upisni rok

Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija - drugi upisni rok

Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2018/2019. godini u drugom upisnom roku traje od 25. avgusta 2018. godine do 10. septembra 2018. godine. Na Pravnom fakultetu studenti se mogu upisati na I. ciklus studija na opći smjer - četverogodišnji studijski program te na studijski program Kriminologija i sigurnosne studije - trogodišnji studijski program.