Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru učestvovali na konferenciji "Pristup djece pravdi"

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru učestvovali na konferenciji "Pristup djece pravdi"

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, u saradnji sa UNICEF-om u Bosni i Hercegovini i Regionalnim uredom UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, organizuju konferenciju "Pristup djece pravdi" u Sarajevu 25.-27.02.2020. godine. Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli (polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu" i drugi zainteresovani studenti) učestvovali su na Svečanom otvaranju i prvom radnom danu Konferencije 25.2.2020. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. 

Tema ove trodnevne konferencije je potvrda da Bosna i Hercegovina želi dokazati punu opredijeljenost za unaprjeđenje pristupa djece pravdi, kao i jačanje svih oblika saradnje na ovom području.


 

Kokurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Kokurs za izbor dekana Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

43. GODIŠNJICA UNIVERZITETA "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

43. GODIŠNJICA UNIVERZITETA "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU

Konferencija "Zaštita ljudskih prava u Bosni i Herecegovini"

Konferencija "Zaštita ljudskih prava u Bosni i Herecegovini"

 

Dana 10. 12. 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održana je Konferencija pod nazivom "Zaštita ljudskih prava u Bosni i Herecegovini” u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić”, a uz podršku Institucije ombudsmena za ljudska prava u BiH. Na Konferenciji su razmatrane različite teme u cilju unaprijeđenja postojećeg stanja i preveniranja zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.

Pravna klinika "Pravda za djecu"

Pravna klinika "Pravda za djecu"

Dana 21.11.2019. održana je ceremonija dodjele certifikata studentima i studenticama Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru – polaznicima i polaznicama Pravne klinike „Pravda za djecu" nakon uspješno okončanog pohađanja nastavnog procesa – predavanja/radionica Pravne klinike „Pravda za djecu" i praktično-pravne obuke u Pravnom savjetovalištu – Centru za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru.