Obilježavanje 44. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Obilježavanje 44. godišnjice Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Održana II naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti"

Održana II naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti"

Dana 9.12.2020. godine u organizaciji našeg Fakulteta održana je II naučna konferencija "Ljudska prava pred izazovima stvarnosti”. Održavanje ovogodišnje Konferencijepodržano je od straneEvropske unije i Vijeća Evrope kroz zajednički progam„Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku II”, a, kao i prošle godine, konferencija je organizovana u saradnji sa Institucijom ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Konferencija je održana povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Na ovogodišnjoj naučnoj konferenciji učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Zenice, Tuzle, Bihaća, kao i pravni stručnjaci (ombudsmeni, kao i saradnici u državnom institucijama i nevladinom sektoru).

Radovi sa Konferencije biće objavljeni u tematskom broju Godišnjaka Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić” u Mostaru.

Konferencija je održana online, putem platforme Microsoft TEAMs, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid - 19.

 

Na Pravnom fakultetu održan 8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava"

Na Pravnom fakultetu održan 8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava"

Dana 12.11.2020. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), održan je 8. međunarodni naučni skup "Dani porodičnog prava". Na ovogodišnjem međunarodnom naučnom skupu učešće su uzeli naučni radnici, nastavnici i saradnici sa univerziteta/sveučilišta iz Mostara, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Maribora, Zagreba, Kragujevca, Banja Luke, kao i pravni stručnjaci (notari, advokati i saradnici u državnim/entitetskim institucijama). Skup je održan online, putem platforme Microsoft TEAMs, zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom virusa Covid - 19.

Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija

Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija

Održan Brucoški sat na Pravnom fakultetu

Održan Brucoški sat na Pravnom fakultetu