Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa "Kriminologija i sigurnosne studije" u drugom upisnom roku

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa "Kriminologija i sigurnosne studije" u drugom upisnom roku

 

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 23.9.2020. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2020/2021. godini na Opći smjer i na studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".


Konkurs za upis studenata u akademsku 2020/2021. godinu - drugi upisni rok

Konkurs za upis studenata u akademsku 2020/2021. godinu - drugi upisni rok

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

 
Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 9. i 10.7.2020. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2020/2021. godini na Opći smjer i na studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

Konkurs za izbor u zvanje

Konkurs za izbor u zvanje

Dodjela Dekanovih nagrada

Dodjela Dekanovih nagrada

Danas je na našem Fakultetu upriličena ceremonija dodjele dekanovih nagrada najboljim studentima Fakulteta.

Čestitamo našim studentima!