Upis studenata

Upis se vrši na osnovu konkursa, na kojem imaju pravo učešća kandidati sa završenim srednjim (četverogodišnjim) obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, te strani državljani i lica bez državljanstva sa završenim srednjim obrazovanjem u inostranstvu.
 
Primljeni kandidat sa završenim srednjim obrazovanjem u inostranstvu može se upisati u prvu godinu I ciklusa studija nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedočanstva o završenom srednjem obrazovanju u inostranstvu, a najkasnije do početka školske godine.
 
Izbor kandidata se vrši primjenom opštih, pojedinačnih i posebnih kriterija. Opšti kriterij je uspjeh  postignut  tokom  cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja, a posebni uspjeh iz predmeta koji su značajni za studij –maternjeg jezika i historije.
 
Posebni kriterij se odnosi na priznanje stečeno za uspjeh u toku školovanja ili na takmičenjima iz poznavanja naučnih disciplina ili po osnovu rezultata u vrhunskom sportu, a po osnovu njega se mogu dobiti dodatni bodovi.  Svakom kandidatu se obračunavaju bodovi ostvareni po oba
kriterija, na način određen u konkursu. Komisija za prijem studenata sačinjava rang-listu prema kriterijima navedenim u konkursu.
 
Ukoliko se u junskom roku ne javi dovoljan broj kandidata, ili svi prijavljeni kandidati ne
ostvare minimalni broj bodova koji su uslov za prijem, u septembru se raspisuje konkurs
za drugi upisni rok. Provodi se ista procedura u pogledu rangiranja i prijema kandidata
kao i na prvom upisnom roku.
 
Kandidati za upis u prvu godinu studija predaju u Studentsku službu sljedeće dokumente:
  1. obrazac prijave za upis (nabavlja se na Fakultetu),
  2. originalna svjedočanstva I, II, III, IV razreda i završno svjedočanstvo,
  3. izvod iz matične knjige rođenih,
  4. uvjerenje o državljanstvu,
  5. ostale dokumente značajne za utvrđivanje broja bodova po utvrđenim kriterijima.
 
Konkurs se raspisuje u junu, a status studenta dodiplomskog studija stiče se upisom u prvu godinu studija, koji se obavlja u septembru. Upis u starije godine i obnavljanje upisa vrši se od 1. septembra do 10. oktobra.
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.