Svečano otvorena Klinika za ljudska prava

Dana 22.3.2019. godine na Pravnom fakultetu je svečano otvorena Klinika za ljudska prava. U okviru projekta Vijeća Evrope pod nazivom "Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini” uspostavljena je saradnja sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, sa kojima će se organizuje ova Klinika.
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.