Novi studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije"

Na Pravnom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" novi studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije". Konkurs za upis prve generacije studenata u akademsku 2018/2019. godinu bit će objavljen u junu ove godine. Pravo učešća na konkursu, koji se raspisuje u junu (prvi upisni rok)/septembru (drugi upisni rok), imaju sva lica koja su završila četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Studenti plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 2000,00 KM (1000,00 KM po semestru, uz mogućnost plaćanja na više rata). Nakon završetka trogodišnjeg studija „Kriminologija i sigurnosne studije“ stječe se zvanje: bakalaureat/bachelor kriminologije i sigurnosnih studija (završetkom I ciklusa studija – trogodišnjeg dodiplomskog studija). Bakalaureat/bachelor kriminologije i sigurnosnih studija osposobljen je za samostalan rad: - na poslovima odbrane, zaštite, sigurnosti i upravljanja ljudskim i socijalnim resursima u civilnom sektoru - ministarstvima, direkcijama, zavodima, institutima, agencijama - u svojstvu rukovodilaca, operativaca ili referenata u tijelima uprave na svim nivoima - diplomatsko-konzularnim predstavništvima, - međunarodnim organizacijama - velikim privrednim sistemima - malim i srednjim preduzećima i privatnim poslovnim subjektima - naučno-istraživačkim, obrazovnim i stručnim institucijama - neprofitnom sektoru - humanitarnim organizacijama - inspekcijskim službama - medijima. Za više informacija vidjeti: http://pf.unmo.ba/novosti/novi-studijski-programi-na-pravnom-fakultetu-kriminologija-i-sigurnosne-studije-i-pravna-informatika.aspx
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.