Šesto izdanje časopisa SEE LJ

 
 
Šesto izdanje časopisa SEE LJ dostupno je na sljedećem linku: http://www.seelawjournal.org/images/SEELSEditions/SEE_LJ_6_e_form_published.pdf   
Ovo je šesto izdanje zaredom, a treće izdanje u okviru projekta Jačanje studija prava EU u Jugoistočnoj Evropi. Projekat je finansijski podržan od strane Erasmus + Jean Monnet programa EU i implementiran je od strane Centra za SEELS i SEELS mreže. Ovaj časopis je jedinstveno izdanje koje se objavljuje isključivo na engleskom jeziku i pokriva relevantne pravne teme iz regiona u vezi sa relevantnim i aktuelnim temama iz prava EU.
 
Više informacija o projektu i časopisu dostupno na www.seelawjournal.org

 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.