Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i studijskog programa "Kriminologija i sigurnosne studije" u drugom upisnom roku

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 23.9.2020. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2020/2021. godini na Opći smjer i na studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".

Primljeni kandidati upis mogu izvršiti najkasnije do 30.9.2020. godine u Studentskoj službi Pravnog fakulteta.

U prilogu su rang liste primljenih kandidata, kao i upute za upis.

 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.