Rang lista primljenih kandidata na Pravni fakultet - II ciklus studija u akademskoj 2021/2022. godini

Na 33. sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 18. i 19. 10. 2021. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na II ciklus studija na Pravni fakultet u akademskoj 2021/2022. godini na Krivično-pravni smjer i studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

Rang liste su u prilogu.

Primljeni kandidati upis mogu izvršiti od 30.9.2021. godine u Studentskoj službi Pravnog fakulteta u periodu od 10 do 12 sati.

001 (14).jpg (205 KB) Open Edit 
002 (3).jpg (231 KB) Open Edit 

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (novembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.