Odgođen je termin održavanja i produžen rok za prijave na Kolokvijum za doktorante i postdoktorante (Ph.D. Colloquium in European and International Law)

Odgođeno je održavanje Ph.D. Colloquium in European and International Law za period od 10-14. decembra 2018. godine. Novi rok za prijave je 21. oktobar 2018. godine. Više informacija u dokumentima u prilogu.

 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.