Prijava ispita za apsolvente

 
Obavještavaju se apsolventi da zbog tehničkih problema u sistemu eUNMO januarsko-februarske ispitne rokove prijavljuju na studentskoj službi tradicionalnim putem popunjavanjem prijava.
 
Prijave se mogu preuzeti besplatno na studentskoj službi.
 
Zbog trenutne situacije profesori i studentska služba biće maksimalno tolerantni u vezi sa prijavama i izlascima na ispite.
 
Studenti u statusu apsolventa će putem sistema moći pratiti sve obavijesti i rezultate ispita.
 
Redovni studenti ispite prijavljuju putem sistema eUNMO.

 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.