POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU LIDERI/KE ZA PRAVDU

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

„LIDERI/KE ZA PRAVDU"


 

 

Udruženje „Pravnik" iz Sarajeva zajedno s Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, objavljuje poziv za drugu generaciju programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LIDERI/KE ZA PRAVDU". Ovaj program zasnovan je na uspjehu deset generacija programa „Leaders for Justice” koji se provodi u Rumuniji od strane Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer Stiftung i jedne uspješne generacije pravnika iz Bosne i Hercegovine.

 

Poziv je otvoren za sve pravne stručnjake (zaposlene u sektoru pravde, sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenje zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, univerzitetskim predavačima itd.), kao i za studente prava (na završnoj godini dodiplomskog studija), studente postdiplomskog i doktorskog studija prava, a koji nisu stariji od 35 godina.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 31. maja 2021. godine.

 

 

 

Prijave treba poslati najkasnije do 23:59 sati 31. maja 2021. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Za ovaj inovativni program biti će izabrano 20 mladih i budućih pravnih profesionalaca s liderskim potencijalom!

 

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke, te dokazati svoju motivaciju odgovorima na sljedeća pitanja:

 • Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program?
 • Šta za mene predstavlja pravda?
 • Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde, to bi bila?

 

Samo dokumentacija poslana na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzeta u razmatranje.

Postupak odabira učesnika sastojat će se od:

 • predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (06.-10. juni 2021.)
 • online intervju sa komisijom za izbor (10.-16. juni 2021.)

Uspješni kandidati bit će obaviješteni do 20. juna 2021. godine.


 

ŠTA OČEKUJE BUDUĆE POLAZNIKE ?

Pet treninga (organizovani vikendom: petak poslijepodne – nedjelja do podne) u periodu od septembra do decembra i studijsko putovanje nakon završenog programa.

 • Prva sesija – Šta je pravda danas? Vizija pravde i pravičnosti (10. – 12. septembar 2021., Bihać)
 • Druga sesija – Tim i timski rad. Od individualnog do timskog djelovanja (01. – 03. oktobar 2021., Neum)
 • Treća sesija – Komunikacijske vještine. Kako komunicirati za promjene? (22. – 24. oktobar 2021., Modriča)
 • Četvrta sesija – Efikasno vođenje timova. Kako mobilizirati osobe za promjene? (12. – 14. novembar 2021., Jahorina)
 • Peta sesija – Upravljanje projektima i politikama. Kako djelovati za promjene? (03. – 05. decembar 2021., Blagaj)
 • Jednosedmična studijska posjeta Berlinu (tbc, februar/mart 2022.)

 

Filozofija koja stoji iza ovog programa je spojiti najbolje profesionalce iz javnog i privatnog sektora kako bi se podijelila njihova znanja i vještine sa učesnicima. Možete očekivati da će vas vrhunski inspirisani stručnjaci voditi na putu liderstva. Učit ćete iz znanja i iskustava svojih trenera i kolega, dijeliti najbolje prakse i proširiti svoj profesionalni horizont.

 

Kako su posvećenost i integritet ključne riječi, učešće u svim sesijama je obavezno.

 

PARTICIPACIJA

Smještaj i hrana, kao i bilo koji drugi organizacijski troškovi bit će pokriveni od strane udruženja "Pravnik” i Fondacije Konrad Adenauer – Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi. Učesnici programa "Lideri/ke za pravdu 2021” imaju obavezu pokriti svoje troškove prevoza od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program "Lideri za pravdu”.

 

Više o programu

 

 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.