Poziv za učešće u ljetnoj školi "Competition Law and Intellectual Property Rights" ("Pravo konkurencije i prava intelektualnog vlasništva")

U prilogu Poziva su detalji vezani za prijavu u ljetnu školu, te obrazac za prijavu.

Call for Aplications and Aplication form.zip
(194,03 KB)

No entries found.

 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.