Poziv za učešće u IT takmičenju

Katedra za Menadžment i informacione tehnologije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje Drugo IT takmičenje u Bosni i Hercegovini kao dio Svjetskog Microsoft Office Specialist takmičenja. Cilj takmičenja jeste testiranje vještina srednjoškolaca i studenata u korištenju Microsoftovih alata: Word®, Excel® i PowerPoint®, te povećanje nivoa informatičke pismenosti mladih osoba u Bosni i Hercegovini, na način da steknu vještine koje su atraktivne i potrebne na tržištu rada, te budu korak bliže samozaposlenju. Najbolji takmičari će biti pozvani da predstave našu državu na Svjetskom takmičenju na Floridi, USA. U prilogu ovog obavještenja je Poziv sa detaljima o učešću u takmičenju.

Poziv MOS 2018.pdf
(264,23 KB)

 
 
Raspored nastave za 2017/2018. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.