Poziv za učešće na Školi međunarodnog humanitarnog prava za studente pravnih i fakulteta političkih nauka iz BiH u organizaciji Delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta (MKCK) u BiH

Poziv za učešće na Školi međunarodnog humanitarnog prava za studente pravnih i fakulteta političkih nauka iz BiH u organizaciji DelegacijeMeđunarodnog komiteta Crvenog križa/krsta (MKCK) u BiH.

Škola će se održati u periodu od: 14. do 18. decembra 2020. godine, u periodu od 14:30 do 17:00 h, online, putem MS Teams platforme.

Predviđeno je učešće 3-4 studenta sa svakog fakulteta + profesor/asistent.

Osnovni kriterij za odabir studenata/ učesnika ( uključujući master i poslijediplomski studij) da je MHP odnosno međunarodno javno pravo predmet njihovog posebnog interesovanja i izučavanja.

Teme Škole:

Upotreba sile u međunarodnom pravu, kad se primjenjuje MHP ( vremenska i geografska primjena)

Klasifikacija situacija nasilja i osoba koje učestvuju u oružanom sukobu

MHP i MPLJP u oružanim sukobima & situacijama vanrednog stanja ( pandemija, prirodne katastrofe)

Temeljni prinicpi MHP - vođenje neprijateljstava

Sredstva i metode ratovanja – nove tehnologije

Osobe zaštićene u oružanim sukobima

MHP/MPLJP/Pravo o izbjeglicama

Kršenje pravila MHP - kažnjavanje

Izučavanje MHP ( izazovi i očekivanja)

Globalna mreža klinika MHP

S obzirom na učešće domaćih i međunarodnih eksperata radni jezik Škole je B/H/S i engleski. Od učesnika se očekuje dobro znanje engleskog jezika radi praćenja predavanja i učestvovanja u diskusijama.

Oni polaznici koji budu prisustvovali svim predavanjima dobit će certifikat MKCK.

Na početku Škole studentima će se ponuditi pitanja za eseje vezane uz temu Škole.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti na mail prof. dr. Rebeke Kotlo (rebeka.kotlo@unmo.ba), najkasnije do 20.11.2020. godine

  
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.