Poziv za prijavu na Ljetnu školu Univerziteta u Beču „univie: summer school for International and European Studies 2019“

Ljetna škola Univerziteta u Beču pod nazivom „univie: summer school for International and European Studies 2019“, namijenjena je akademicima i studentima iz cijelog svijeta. Ljetna škola se održava se u austrijskom Stroblu kod Salzburga od 13. jula do 10. avgusta 2019. godine. Rok za prijavu je 30. april 2019. godine. Četverosedmični program ljetne škole obuhvata kurseve iz oblasti evropskih studija i predavanja akademije Austrian Arbitration Academy u prijepodnevnim satima, a u poslijepodnevnim satima kurseve njemačkog jezika. Kursevi iz oblasti Evropskih studija su na engleskom jeziku i bave se političkim, ekonomskim, pravnim, historijskim i kulturnim aspektima razvoja Evrope i Evropske unije, a Austrian Arbitration Academy se bavi temom međunarodnog rješavanja sporova od strane arbitražnih sudova. Ponuda ljetne škole je zbog svog internacionalnog i interdisciplinarnog karaktera interesantna za studente svih studijskih smjerova, ali je od posebnog interesa za studente, koji se u sklopu svog studija bave slijedećim oblastima: evropske studije, političke nauke, pravo (međunarodno i evropsko pravo), ekonomija, historija, kulturne studije, međunarodni odnosi, interdisciplinarne studije i njemački jezik. Više informacija može se naći u prilogu.

 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.