Poziv za prijavu na Kolokvijum za doktorante i postdoktorante

 
 
  Kolokvijum za doktorante u oblasti Prava EU i Međunarodnog prava / PhD Colloquium in EU and International Law održat će se od 2. do 7. decembra 2019. godine na Europa Institutu. 
 
Rok za prijave je 14. novembar 2019. godine do 23:39 CET. 
 
· Učesnici će imati priliku predstaviti svoj istraživački projekat ispred panela eksperata i imati prezentaciju o akademskom pisanju kao i mogućnost istraživanja u biblioteci Instituta Europa. Pored toga, kolokvijum će učesnicima pružiti priliku da se povežu s drugim mladim kolegama.
· Nadalje, polaznici će dobiti priliku objaviti naučni članak u uređenom izdanju serije radova klastera.
· Također pokušat će se organizirati posjeta Sudu EU u Luksemburgu.
· Sve prijave u području evropskog i međunarodnog prava su dobrodošle. Također prihvaćaju se i prijave iz građanskog, krivičnog i javnog prava s posebnim naglaskom na evropsko i međunarodno pravo.
· Poziv je otvoren i za post-doktore koji su doktorirali prije tri godine.
 
Više informacija može se pronaći u prilogu.

 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.