Poziv za pisanje eseja - projekat Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH u sklopu projekta "Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana” koji finansira EU, poziva studente pravnih fakulteta iz BiH da se uključe u takmičenje pisanja eseja na temu "Sudija/tužilac kakvog građanin zaslužuje”.

Poziv ostaje otvoren do 04.03.2021. do 12 h.
 
Više detalja dostupno je u Pozivu u prilogu.

Poziv za pisanje eseja.pdf
(243,83 KB)

 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.