Poziv za obuku studenata za praćenje suđenja po predmetima trgovine ljudima

Otvoren je Poziv za obuku studenata Pravnog fakulteta u Mostaru za praćenje suđenja po predmetima trgovine ljudima u sklopu projekta: „Pristup prevenciji trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini fokusiran na žrtvu, poboljšanje identifikacije, zaštite i pristupa pravdi – VICAPT "Komponenta A, aktivnost A.4.

Prijaviti se mogu studenti Općeg smjera i studenti Kriminologije i sigurnosnih studija.

Zainteresovani studenti prijavu trebaju dostaviti na e-mail ajli.bahtijaragic@mfs-emmaus.ba i suncica.hajdarovic@unmo.ba, do 08.05.2020. godine, sa naznakom prijava na obuku za studente– komponenta A, aktivnost A.4.

Više informacija o obuci, kao i aplikacijski formular mogu se naći u dokumentima ispod.

 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.