Poziv za dostavu prijava za učešće u Online školi tranzicijske pravde


Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini (Misija), u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, organizuje Onlajn školu tranzicijske pravde u trajanju od 4 dana, u periodu od 28. septembra do 1. oktobra 2020. godine putem platforme Microsoft Teams.

Jedan od načina suočavanja sa temama iz prošlosti koje opterećuju odnose u sadašnjosti jeste kroz uključivanje mladih ljudi u akademsku diskusiju koja će doprinijeti inkluzivnijem i sveobuhvatnom učešću različitih segmenata društva u razgovoru o načinima suočavanja sa teškim kršenjima ljudskih prava koja su se dogodila prije tri skoro desetljeća. Uključivanje cijelog društva u diskusiju doprinosi eliminaciji diskriminacije i marginalizacije žrtava, uklanjanju političke manipulacije stradanjima i osiguranju pristupa socijalnim i ekonomskim pravima.

Cilj Škole jeste da studentima i studenticama prava i kriminologije pruži priliku da prošire znanje o „pristupima" ostvarenju ciljeva tranzicijske pravde, uključujući procesuiranje ratnih zločina, procese „traženja istine", reparacije i memorijalizaciju, te institucionalnu i zakonodavnu reformu. Program će obuhvatiti teoretski i praktični dio, a učesnici i učesnice će imati zadatak da predstave rezultate grupnih istraživačkih zadataka o temama koje će im dodijeliti predavači.


Struktura

Škola će trajati 4 dana, sa sesijama od 2 i 3 sata svaki dan. Nakon uvodnih predavanja o stubovima tranzicijske pravde, učesnici i učesnice će imati priliku saznati više o radu Misije u području pomirenja i izgradnje mira.

Fokus programa drugog i  trećeg dana će se biti na reparacijama, uključujući materijalne i simbolične reparacije, sa diskusijom o pravnim, društvenim i političkim aspektima ovog stuba tranzicijske pravde. Predavanja će se baviti položajem osoba u stanju ranjivosti, a sve sa ciljem da se smanji stigmatizacija, marginalizacija i diskriminacija onih koji su najviše pogođenim sistemskim i masovnim kršenjima ljudskih prava.

 

Posljednjeg dana škole učesnice i učesnici će se okupiti još jednom kako bi predstavili rezultate grupnog istraživanja i učestvovali u interaktivnoj diskusiji o temama koje je program Škole obuhvatio. Učesnici i učesnice će polagati kratki kviz o sadržaju Škole. Program završava dodjelom certifikata.


Ko se može prijaviti

Studenti i studentice treće i četvrte godine prava i kriminologije na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru mogu se prijaviti za učešće do 25. septembra 2020. Organizatori će odabrati do 20 studenata i studentica za učešće. Tehnički detalji za učešće će biti podijeljeni sa odabranim kandidatima i kandidatkinjama nakon okončanog procesa odabira.

Zainteresovani kandidati i kandidatkinje trebaju poslati prijavu sa imenom i prezimenom, godinom studija i e-mail adresom v.asist.mr. Sunčici Hajdarović na suncica.hajdarović@unmo.ba  do 25. septembra 2020. godine, do 12.00 sati. Uz prijavu, potrebno je poslati kratko obrazloženje motivacije za učešće.


Tehničke informacije

Online škola će biti organizovana putem platforme Microsoft Teams na jezicima koji su u zvaničnoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. Dnevni red sa satnicom će biti poslan odabranim učesnicima i učesnicama prije početka programa. Prvog dana Škole učesnici i učesnice će dobiti grupne zadatke u okviru kojih će istražiti određene teme iz područja tranzicijske pravde, pomirenja i izgradnje mira.

Svi učesnici i učesnice će po uspješnom okončanju programa dobiti certifikate.

Dodatna pitanja u veži Škole možete uputiti na adresu: suncica.hajdarovic@unmo.ba.

 

 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.