Poziv za dostavljanje prijava za učešće u projektu POTICANJE DEMOKRATSKIH VRIJEDNOSTI I AKTIVNOG GRAĐANSTVA MEĐU MLADIMA

Otvoren je poziv za učešće u Programu'Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima'koji Fondacija Humanity in Action BiH aktivno implementira već deset godina uz finansijsku podršku National Endowment for Democracy.

 

PDVIAGMMje desetomjesečni program koji ima za cilj da prenese znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, da stimuliše kritičko razmišljanje o osjetljivim temama, te da potakne razvoj komunikacijskih i istraživačkih vještina kod učesnika.

Program se sastoji od sljedećih komponenti:

Devetodnevni edukacijski program(u decembru 2021. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.Praktična komponenta ovog dijela programa će biti usmjerena na razvoj liderskih i komunikacijskih vještina, na promovisanje upotrebe društvenih mreža u svrhu aktivizma, te na razvoj istraživačkih vještina.

Individualno istraživanje(decembar 2021. – februar 2022. godine) će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih. Učesnicima će biti dodijeljeni i mentori koje će moći konsultovati u procesu istraživanja.

Trodnevni projekt menadžment trening(mart 2022. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta. U sklopu treninga učesnici će također biti podijeljeni u 4 grupe i raditi zajedno na razvoju projektnih ideja koje će pokušati adresirati neka od pitanja identificiranih tokom faze istraživanja. Svaka grupa će na kraju ovog seminara imati osmišljen mini projekat i dobiti sredstva za njegovu implementaciju.

Implementacija grupnih projekata(april – juni 2022. godine)
Učesnici će imati tri mjeseca da realizuju svoje mini projekte i na taj način primjene znanje i vještine koje su stekli u prethodnim fazama programa.

Promocija rezultata grupnih projekata u medijima i impact na lokalne zajedniceu kojima su implementirani (juli-august 2021. godine)

Završna ceremonija(septembar 2022. godine) predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.

Sve troškove učešća za15 studenata_ticasnosi organizator. Po završetku projekta, učesnicima će biti dodijeljeni certifikati.

 Poziv za učešće je u prilogu.

PDVIAGMM Poziv za ucesce 2021-22.pdf
(177,09 KB)

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (novembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.