Poziv studentima za učešće na webinaru: "Ljudska prava u uslovima COVID-19 pandemije u Bosni i Hercegovini"

 
Povodom obilježavanja 70. godišnjice postojanja Evropske konvencije o ljudskim pravima i na inicijativu Pravnog fakulteta u Sarajevu,Ured Vijeća Evrope u Sarajevuorganizuje webinar: "Ljudska prava u uslovima COVID-19 pandemije u Bosni i Hercegovini", koji će se održati u četvrtak, 12. novembra 2020. sa početkom u 10.30 sati. Pozivaju se zainteresovani studenti da doprinesu diskusiji o trenutno važnim pitanjima kršenja i potencijalnim kršenjima ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Zbog ograničenog broja učesnika na webinarima prijaviti se može 10 studenata.

Webinar će se organizovati putem Zoom aplikacije i sve prijavljene osobe će u najskorijem periodu dobiti broj sastanka na ZOOMu i uputstvo kako koristiti ovu aplikaciju.

 

Zainteresovani studenti mogu se prijaviti na webinar najkasnije do 6.11.2020. godine, na email: emina.hasanagic@unmo.ba

 

U prilogu se nalazi nacrt programa webinara.

 

Nacrt programa_70 godina EKLJP - webinar za pravne fakultete.doc
(61 KB)

 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.