Poziv na prijavu za učešće u simulaciji "Obrazovanje koalicije u multietničkoj državi"

Pravni fakultet u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer organizira simulaciju pod naslovom “Obrazovanje koalicije u multietničkoj državi“ koja će se održati 29 i 30.03.2019. godine u prostorijama Fakulteta. U središtu pažnju u ovoj simulaciji je posebna konstelacija stranačkog sistema u zadatoj multietničkoj državi Fontaniji. Nakon parlamentarnih izbora, neophodno je obrazovati vladu sa stabilnom većinom. Studenti će imati ulogu predstavnika političkih stranaka ili medija, te će shodno tome imati odgovarajuća zaduženja. Političke stranke vode pregovore kako bi na kraju igre sklopile koaliciju i formirale Vladu i Vijeće manjina. Mediji prate procese pregovaranja i izvještavaju javnost o pomenutim procesima. Najznačajniji ciljevi simulacije su: • Upoznavanje dinamike političkog života u multietničkoj državi, • Razumijevanje značaja etničke/nacionalne pripadnosti u političkom životu, • Upoznavanje sa političkim strankama i njihovim značajem, • Jačanje komunikacijskih vještina, • Jačanje vještina pregovaranja i sklapanja kompromisa. Učešće u simulaciji mogu uzeti studenti dodiplomskog studija i studenti master studija. Svi zainteresirani studenti trebaju ispunjen formular poslati na e-mail naveden ispod do 25.03.2019. godine. Doc.dr. Ehlimana Spahić ehlimana.spahic@fpn.unsa.ba Broj mjesta je ograničen (30). Studenti koji budu sudjelovali u simulaciju dobiti će potvrdu o učešću. Više informacija, kao i prijavni obrazac mogu se naći ispod.

 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.