Poziv na prijavu na dva konkursa radi podsticanja naučnog stvaralaštva mladih autora u oblasti prava

Glasnik Advokatske komore Vojvodine raspisao dva konkursa radi podsticaja naučnog stvaralaštva mladih autora u oblasti prava i to Konkurs za nagradu „Milorad Botić 2021" za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama i Konkurs za dodelu nagrade za pisanu pravnu reč, a o kojima će niže biti riječi.
1) Konkurs za nagradu „Milorad Botić 2021" za najbolji naučni rad proistekao iz istraživanja obavljenog na doktorskim studijama
Nagrada se dodijeljuje za najbolji do sada neobjavljeni originalni naučni rad koji se zasniva na naučnom istraživanju koje su kandidati obavili na doktorskim studijama. Pravo učešća na konkursu imaju studenti doktorskih studija u oblasti prava kao i doktori pravnih nauka koji su titulu doktora nauka stekli nakon 01.01.2019. godine. Nagrada iznosi 150.000,00 dinara. Konkurs traje do 01.10.2021. godine.
2) Konkurs za dodjelu nagrade „Katarina Lengold Marinković 2021" za pisanu pravnu riječ
Nagrada se dodijeljuje za naučni ili stručni rad objavljen u Glasniku advokatske komore Vojvodine koji je najviše doprinio dijalogu između pravne teorije i prakse. Pravo učešća na konkursu imaju svi autori naučnih ili stručnih radova u oblasti prava čiji su radovi objavljeni ili prihvaćeni za objavljivanje u Glasniku Advokatske komore Vojvodine tokom 2021. godine. Nagrada iznosi 80.000,00 dinara. U izbor za nagradu ulaze radovi pristigli najkasnije do 01.10.2021. godine.
Cjelokupan tekst oba Konkursa nalazi se ispod.

 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.