POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU "LEADERS FOR JUSTICE BIH"

 

Udruženje „Pravnik" iz Sarajeva, zajedno sa Programom vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, objavljuje poziv za treću generaciju programa liderstva za pravnike iz Bosne i Hercegovine – „LEADERS FOR JUSTICE BiH".

 

Ovaj program zasnovan je na uspjehu programa „Leaders for Justice” koji se uspješno implementira u Rumuniji više od deset godina od strane Programa vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi Fondacije Konrad Adenauer i dvije uspješne generacije programa istog naziva, realizovanog u Bosni i Hercegovini 2020. i 2021. godine.

 

Poziv je otvoren za sve mlade pravnike (zaposlene u sudovima, tužilaštvima, advokatskim kancelarijama, agencijama za provođenje zakona, nevladinim organizacijama ili privatnom sektoru, na univerzitetu itd.), kao i za studente prava (na završnoj godini dodiplomskog studija), studente postdiplomskog i doktorskog studija prava, a koji nisu stariji od 35 godina na dan zatvaranja ovog poziva.

Poziv za prijavu na ovaj program otvoren je od 01. do 25. maja 2022. godine. 

Prijave treba poslati najkasnije do 23:59 sati 25. maja 2022. godine putem on-line prijavnog obrasca.

Za ovaj inovativni program biti će izabrano i stipendirano do 20 mladih pravnika sa liderskim potencijalom!

U prijavi će biti potrebno unijeti biografske podatke, te dokazati svoju motivaciju odgovorima na sljedeća pitanja:

Šta mene čini idealnom osobom za ovaj program?

Šta za mene predstavlja pravda?

Da mogu učiniti jednu promjenu u oblasti pravde, to bi bila?

Samo prijave poslane na jednom od službenih jezika u BiH bit će uzete u razmatranje.

Postupak odabira učesnika sastojat će se od:

predselekcije na osnovu vaših pisanih prijava (26. – 31. maj 2022.)

online intervjua sa komisijom za izbor (1. – 3. juni 2022.)

izabrani kandidati bit će obaviješteni do 10. juna 2022. godine

TROŠKOVI PROGRAMA

Radni materijali, hrana i smještaj u dvokrevetnim sobama na svih pet lokacija, za sve izabrane učesnike, bit će pokriveni od strane udruženja "Pravnik” i Fondacije Konrad Adenauer – Program vladavine prava u Jugoistočnoj Evropi. Izabrani učesnici programa "Leaders for Justice BiH 2022” imaju obavezu organizirati i finansirati svoj prevoz od mjesta svog prebivališta do lokacija gdje će se realizirati program "Leaders for Justice BiH”, u dogovoru sa ostalim izabranim učesnicima.

Više o programu možete naći na linku ispod

https://pravnik-online.info/v2/liderike-za-pravdu/


 

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (martovski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.