Online kursevi u okviru programa Vijeća Evrope HELP

Ovo vrijeme kada je većina nas ograničila kretanje zbog pandemije koronavirusa (COVID-19), može biti dobra prilika da se upišete na onlajn kurseve HELP-a i saznate više o određenim temama kao što su:
- (Ažurirani) Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Evropski sud za ljudska prava, uključujući novi modul o izvršenju presuda ESLjP-a (postoje starije verzije prilagođene domaćem zakonodavstvu nekih zemalja)
- Antidiskriminacija
- Alternativne mjere pritvora
- Alternativa imigracijskom pritvoru (uskoro će biti objavljen)
- Azil i EKLjP
- Bioetika - Ključni principi ljudskih prava u biomedicini
- Pravosuđe prilagođeno djeci
- Borba protiv trgovine ljudima
- Standardi Odbora za sprječavanje torture (CPT)
- Prava na zaštitu podataka i privatnost
- Borba protiv rasizma, ksenofobije, homofobije i transfobije
- Ljudska prava u sportu
- Proceduralne mjere zaštite u krivičnom postupku i prava žrtava
- Zabrana zlostavljanja
- Imovinska prava
- Obrazloženje krivičnih presuda
- Djeca izbjeglica i migranata
- Prava osoba sa invaliditetom
- Nasilje nad ženama i nasilje u porodici
I još nekoliko tema ... kao što možete vidjeti u HELP katalogu kurseva na https://rm.coe.int/council-of-europe-help-programme-catalogue-of-online-courses/16809e0eb7
Neki od kurseva se mogu pohađati na lokalnim jezicima i vjerovatno će uključivati komplementarne materijale koji se odnose na zakone BiH, sudsku praksu i kontekst. 
Po završetku kursa polaznici mogu odštampati „Potvrdu o završenoj obuci".

Također je dostupan i link ka RJEČNIKU Evropske konvencije o ljudskim pravima, BHS-engleski i englesko-BHS: https://rm.coe.int/16806fe331
Rječnik ima za cilj da usmjeri pravne eksperte iz zemalja- članica Vijeća Evrope ka upotrebi ispravne terminologije kada iznose argumente zasnovane na Konvenciji u nacionalnim postupcima i da ih pravilno razumiju kada čitaju presude na engleskom jeziku.

 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.