Obavještenje za studente treće godine

Prvi kolokvij iz predmeta Obligaciono pravo - opći će se održati u utorak, 19.11.2019. godine sa početkom u 11,15 sati (sala III godine). Studenti koji namjeravaju polagati kolokvij dužni su se, najkasnije do 18.11.2019. godine, prijaviti predmetnoj nastvnici lično ili putem maila: ramajana.demirovic@unmo.ba.

 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.