Obavještenje za studente treće godine

Obavještavaju se studenti treće godine da se predavanja iz predmeta Obligaciono pravo - opći dio, predviđena za utorak, 5.11.2019. godine neće održati. Termin nadoknade nastave biće naknadno oglašen.

 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.