Obavještenje za studente treće godine / odgoda nastave iz predmeta Obligaciono pravo - posebni dio

Nastava iz predmeta Obligaciono pravo - posebni dio neće se održati 6.3.2019. godine. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni.

 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.