OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE PRVE GODINE - OPĆI SMJER

Obavještavaju se studenti prve godine studija na Pravnom fakulteu (opći smjer: pravo) da neće biti održano predavanje iz predmeta Latinski jezik, u ponedjeljak, 15.10.2018. godine u terminu od 9:15 do 11:00 sati u sali prve godine, kako je predviđeno prema raspredu nastave. Predavanja iz predmeta Latinski jezik (4 časa predavanja) biti će održana u petak, 12.10.2018. u terminu od 9:15 do 13:00 sati u sali prve godine.

 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.