Obavještenje za studente III i IV godine

 

U partnerskoj saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Nacionalni centar za državne sudove - Ured u BiH, implementira SLP projekat: kliničku nastavu o vještinama zastupanja u krivičnom postupku za studente prava u akademskoj 2018/2019. godini.

Svrha projekta je da studente partnerskih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini na interaktivan i praktičan način upozna sa vještinama zastupanja u sudskom postupku, kao i da unaprijedi kapacitete pravnih fakulteta za izvođenje kliničke nastave.

Zbog toga će se na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, održati prezentacija projekta „Kliničko obrazovanje pravnika". Prezentaciju projekta će održati sutkinja Mel Flanagan, u petak, 19.10.2018. godine u 13, 00 h.

Prisustvo svih studenata III i IV godine je OBAVEZNO!

 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.