Obavještenje za studente II ciklusa - Krivično - pravni smjer

 
Obavještavaju se studenti II ciklusa studija Krivično - pravni smjer, da će se nastava iz predmeta Fenomenologija savremenog kriminaliteta, kod prof. dr. Elmedina Muratbegovića, održati u petak, 12. 11. 2021. godine, sa početkom u 16:15 h, u sali I godine.

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (novembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.