Obavijest za studente IV godine

 
Vježbe iz predmeta Trgovačko pravo, kod dr. sc. Faruka Maksumića, će biti održane u sljedećim terminima:
16. 5., 23. 5 i 30. 5. 2022. godine od 14, 15 - 16, 00 h.

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (martovski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.