Obavijest o izmjeni rasporeda na prvoj i drugoj godini (Opći smjer) i trećoj godini (KSS) za predmete kod doc. dr. Nerme Čolaković-Prguda

 

Došlo je do izmjena u rasporedu nastave na prvoj i drugoj godini (Opći smjer) i trećoj godini (KSS) u pogledu predmeta koje vodi doc. dr. Nerma Čolaković-Prguda.

Izmijenjeni rasporedi su u prilogu.


 

 
 
Raspored nastave za 2021/2022. godinu:
 
Ispitni rokovi (novembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.