OBAVIJEST O ISPRAVCI - Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim ustanovama

Zbog velikog broja upita studenata vezano za  javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na olakšice kod plaćanja naknada  u obrazovnim ustanovama, kao i zbog bolje usklađenosti Javnog oglasa sa formom zahtjeva, Ministarstvo za pitanja branitelja/boraca Hercegovačko-neretvanske županije/kantona, daje dodatno pojašnjenje:
I.Potrebna dokumentacija
Podnositelji zahtjeva uz zahtjev za pravo na olakšice kod plaćanja naknada u obrazovnim   ustanovama prilažu i obveznu dokumentaciju kako slijedi:
  1. dokaz o pripadnosti kategoriji braniteljske populacije- Uvjerenje o pripadnosti roditelja određenoj kategoriji braniteljske populacije;
  2. dokaz o upisu nove akademske godine kao redoviti student, s potvrdom o uplati sredstava;
  3. dokaz o prebivalištu za podnositelja zahtjeva;
  4. dokaz o srodstvu s braniteljem određene kategorije;
  5. dokaz o imovinskom stanju roditelja;
  6. Izjave u smislu točke III.a) (prebivalište u HNŽ/K više od 5 godina i III.c) (da ovo pravo nije ostvareno po drugom osnovu) – izjave u prilogu
  7. dokaz o tekućem računu za podnositelja zahtjeva.
Dokaz o imovinskom statusu roditelja:
  • za zaposlene roditelje nije potrebno dostavljati dokaz
  • dostavlja se samo dokaz za roditelje koji su nezaposleni
Mijenja se i forma Zahtjeva.
U prilogu su javni oglas i zahtjev.

Javni oglas.._0.pdf (1.604 KB) Open Edit 
Zahtjev bs..pdf (552 KB) Open Edit 

 
 
Raspored nastave za 2020/2021. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.