Ljetna škola Univerziteta u Beču - univie: summer school for International and European Studies 2020

 
 
Ljetna škola Univerziteta u Beču pod nazivom „univie: summer school for International and European Studies 2020", namijenjena je akademicima i studentima iz cijelog svijeta. Ljetna škola se održava u austrijskom Stroblu (Strobl am Wolfgangsee) od 18. jula do 15. avgusta 2020. godine. Četverosedmični program ljetne škole obuhvata kurseve iz oblasti evropskih studija i predavanja akademije Austrian Arbitration Academy u prijepodnevnim satima, a u poslijepodnevnim satima su predviđeni kursevi njemačkog jezika. Kursevi iz oblasti evropskih studija su na engleskom jeziku i tematiziraju političke, ekonomske, pravne, historijske i kulturne aspekte razvoja Evrope i Evropske unije. Austrian Arbitration Academy tematizira međunarodno rješavanje sporova pred arbitražnim sudovima. Ponuda ljetne škole je zbog svog internacionalnog i interdisciplinarnog karaktera interesantna za studente svih studijskih smjerova, ali je posebno interesantna za studente, koji se u sklopu svog studija bave slijedećim oblastima: evropske studije, političke nauke, pravo (međunarodno i evropsko pravo), ekonomija, historija, kulturne studije, međunarodni odnosi, interdisciplinarne studije i njemački jezik. 
 
U prilogu je informativna brošura o ljetnoj školi. Za dodatne informacije molimo posjetite web stranicu http://shs.univie.ac.at ili kontaktirajte koordinatoricu programa, gospođu Ninu Gruber na sommerhochschule@univie.ac.at.

SHS_SummerSchool_Brochure_2020.pdf
(3,3 MB)

 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.