Rezultati ispita iz predmeta: RIMSKO PRAVO II

Rezultati ispita iz predmeta: RIMSKO PRAVO I

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - opći smjer i studijskog programa Kriminologija i sigurnosne studije

 

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 20.9.2019. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2019/2020. godini na opći smjer i studijski program Kriminologija i sigurnosne studije.

U prilogu su rang liste primljenih kandidata.

Obavještenje za studente / Opći smjer/ Kriminologija i sigurnosne studije / Izbroni predmeti za akademsku 2019/2020 godinu

Septembarski ispitni rok - Opći smjer/ Ispit iz predmeta Rimsko pravo I održati će se u ponedjeljak 23.9.2019. godine sa početkom u 10:00 sati

Rezultati ispita iz predmeta: OSNOVI EKONOMIJE II / održanog 17.9.2019. godine

Rezultati ispita iz predmeta: Uvod u nauku o državi i pravu / održanog 20.9.2019. godine

Obavještenje za apsolvente / Apsolventski staž

Apsolventski ispitni rok -Oktobar

Rezultati ispita iz predmeta Građansko pravo - opći dio