Apsolventski ispitni rok - OKTOBAR - II ciklus - Krivično - pravni smjer

Rezultati ispita iz predmeta: BOSANSKO KOMPARATIVNO PRAVO

Apsolventski ispitni rok - OKTOBAR

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE DRUGOG CIKLUSA (2017/2018) - Apsolventski staž

Rezultati ispita iz predmeta: UVOD U PRAVO

Promjena satnice održavanja ispita iz Socijalnog prava

Rezultati ispita iz predmeta: RIMSKO PRAVO II

Rezultati ispita iz predmeta: UVOD U NAUKU O DRŽAVI I PRAVU

Rezultati ispita iz predmeta Obligaciono pravo - opći dio

Rezultati ispita iz predmeta Pravo intelektualnog vlasništva

održanog 13.9.2018.