Odbrana diplomskog rada

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog fakulteta - Opći smjer i studijskog programa "Kriminologija i sigurnosne studije" u drugom upisnom roku

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 23.9.2020. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u drugom upisnom roku u akademskoj 2020/2021. godini na Opći smjer i na studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".


Poziv za dostavu prijava za učešće u Online školi tranzicijske pravde

Pozivnica za prijavu projekata za treću (3) Sezonu Sarajevo Business Forum (SBF) Start Up Challange

Anketa o izučavanju engleskog jezika na našem Fakultetu

Konkurs za upis studenata u akademsku 2020/2021. godinu - drugi upisni rok

Septembarski ispitni rok - Kriminologija i sigurnosne studije

Septembarski ispitni rok - Opći smjer

Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 9. i 10.7.2020. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2020/2021. godini na Opći smjer i na studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".


Rezultati ispita iz predmeta: Građansko vanparnično i izvršno pravo/ održanog 17.6.2020. godine