Rezultati I kolokvija iz predmeta: Osnove države i prava/Kriminologija i sigurnosne studije /održanog 11.11.2019. godine

Obavještenje za studente IV godine / Opći smjer/Prvi kolokvij Upravno pravo

Kolokvij iz predmeta Građansko pravo - opći dio

Obavještenje za studente treće godine

Prvi kolokvij iz predmeta Obligaciono pravo - opći dio: 19.11. 2019. godine

Apsolventski ispitni rok - Decembar / I ciklus/ Opći smjer

Obavještenje za studente prve godine - opći smjer

Rezultati prvog kolokvija iz Radnog prava

 
održanog 7.11.2019. godine

Obavještenje za studente druge godine

Nastava iz Bračnog prava

Poziv za prijavu na Kolokvijum za doktorante i postdoktorante

Obavještenje za studente I i II godine/Osnovi ekonomije I/ Ekonomska politika / odgoda i nadoknada nastave