Poziv za učešće u evropskom programu razmjene "Erasmus za mlade preduzetnike"

Poziv na učeću u "Parlametru BIH"

Junsko-julski ispitni termini 2020/2021. na Doktorskom studiju

Obavještenje za studente III ciklusa - ovjera semestra

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

Obavještenje o odbrani diplomskog rada

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU LIDERI/KE ZA PRAVDU

Informacija o odbrani doktorske disertacije Sunčice Hajdarović

Vještina javnog nastupa

Mogućnost razmjene za studente I i II cillusa, kao i za nastavno osoblje