Rang lista primljenih kandidata na prvu godinu studija Pravnog faklulteta - Opći smjer i studijskog programa “Kriminologija i sigurnosne studije”

Na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Pravnog fakulteta održanoj 9. i 10.7.2020. godine donesena je Odluka o prijemu kandidata na prvu godinu studija na Pravni fakultet u prvom upisnom roku u akademskoj 2020/2021. godini na Opći smjer i na studijski program "Kriminologija i sigurnosne studije".


Rezultati ispita iz predmeta: Građansko vanparnično i izvršno pravo/ održanog 17.6.2020. godine

Odbrana diplomskog rada

Odbrana diplomskog rada

Odbrana diplomskog rada

Odbrana diplomskog rada

Odbrana diplomskog rada

Obavještenje za imatrikulante (apsolventi kojima je istekao apsolventski staž 15.6.2020. godine)

Junsko-julski ispitni rok / Opći smjer

Redovni junsko-julski i dodatni julski rok / II ciklus studija