Viša ass. Emina Hasanagić predstavljala Fakultet na konferenciji na Saarland Univerzitetu u SR Njemačkoj

Viša ass. Emina Hasanagić, MA., predstavljala je naš Fakultet na međunarodnoj naučnoj konferenciji „SEE I EU Cluster of Excellence in European and International Law", sa izlaganjem na engleskom jeziku na temu „EU Social and Employment policy" (Socijalna politika i politika zapošljavanja EU) na Saarland Univerzitetu u Saarbruckenu, u Njemačkoj 11.11.2015. godine, te je u periodu kada je održana konferencija učestvovala i u ostalim projektnim aktivnostima u okviru pokretanja novog projekta SEELS-a i Europa Institut-a od 11.– 13. novembra 2015. godine na istom Univerzitetu.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.