Viša ass. dr Nerma Čolaković - Prguda odbranila doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu u Zenici

Viša ass. dr Nerma Čolaković – Prguda uspješno je odbranila doktorsku disertaciju dana 19.9.2016. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici  čime je stekla naučni stepen doktora ekonomskih nauka. Zaposlenica našeg Fakulteta je svoju disertaciju „Ekonomska kriza: izazov za ekonomsku teoriju i politiku" odbranila pred Komisijom u sljedećem sastavu:
Dr. Hasan Mahmutović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, predsjednik
Dr. Azra Hadžiahmetović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član
Dr. Jasmin Halebić, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, komentor i član
Dr. Željko Rička, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, član
Dr. Aida Mulalić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, član.
Predmet istraživanja disertacije je ekonomska kriza kao stalni izazov za ekonomsku teoriju i politiku, sa posebnim osvrtom na uzroke, posljedice i karakteristike savremene ekonomske krize iz 2008. godine.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (januarsko-februarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.