Uspješno završena još jedna Klinika Medijskog prava

Uspješno je završena još jedna Klinika Medijskog prava u kojoj su učestvovali studenti Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Dodjela diploma o uspješno završenoj Klinici je upriličena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.