U Mostaru održana radionica o međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi

U Mostaru, u periodu od 6. do 8. marta 2018. godine, održana je Radionica Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini o Međunarodnom pravu i tranzicijskoj pravdi. Na Radionici je učestvovalo dvadeset studenata završnih godina pravnih fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Sveučilišta u Mostaru. Cilj Radionice je bio da pruži studentima priliku da unaprijede svoja znanja i vještine u oblasti primjene principa Međunarodnog krivičnog prava i tranzicijske pravde. Radionica je omogućila studentima da uče od istaknutih stručnjaka iz ove oblasti. Na radionici je učestvovalo dvanaest studenata našeg Pravnog fakulteta: Ajla Šuta, Anisa Rizvanović, Adnan Branković, Amil Brković, Adisa Tojaga, Nina Gosto, Samra Grcić, Mirza Begović, Mustafa Begović, Tamara Trajkovski, Faruk Karadža i Šejla Pilatovac.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.