Svečano otvorena Klinika za ljudska prava

Dana 22.3.2019. godine na Pravnom fakultetu je svečano otvorena Klinika za ljudska prava. U okviru projekta Vijeća Evrope pod nazivom "Inicijativa za pravnu sigurnost i efikasno pravosuđe u Bosni i Hercegovini” kao jedna od projektnih komponenti planirano je i održavanje Klinike za ljudska prava za studente Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Osnovni cilj projekta je pružanje podrške dosljednijoj primjeni sudske prakse u Bosni i Hercegovini, koja je neophodna kako bi se osigurala pravna sigurnost i doprinijelo boljem funkcioniranju pravosuđa. U tom smislu uspostavljena je saradnja sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, sa kojima će se organizirati ova Klinika. Klinika za ljudska prava će se održati u toku ljetnog semestra akademske 2018/2019. godine. Pravna klinika za ljudska prava pruža studentima neophodne praktično-pravne vještine u oblasti ljudskih prava. To uključuje pripreme za intervjuisanje i savjetovanje žrtava kršenja ljudskih prava; pripreme za zastupanje žrtava gdje je to prikladno; izrada nacrta pravnih akata i istraživanje; istraživanje i analiziranje činjenica; razvijanje vještina pregovaranja i podsticanje timskog rada sa drugim studentima i praktičarima za ljudska prava. Kao izvannastavna aktivnost, Klinika će nadograđivati teoretsko znanje koje su studenti stekli tokom nastave. Klinika ima za cilj zaštitu ljudskih prava žrtava i pružanje pomoći i savjeta prije podnošenja pritužbi nacionalnim institucijama, Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i Evropskom sudu za ljudska prava. "Vijeće Evrope će podržati aktivnosti tokom trajanja ljetnog semestra 2018./2019. godine. Predavanja na klinici će se održavati sedmično, u trajanju od 30 sati uključujući takmičenje u simulaciji suđenja. Podrška žrtvama čija su ljudska prava povrijeđena će se organizirati u skladu s potrebama'', izjavila je Loreta Vioiu, zamjenica šefa Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu, prilikom otvaranja klinike. Pravni fakulteti će osigurati prostorije i potrebnu opremu za održavanje predavanja, dok će Vijeće Evrope osigurati predavače. Dekanesa Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić", prof. dr. Alena Huseinbegović pojasnila je da su predavanja na klinici vannastavne aktivnosti, te da će nadograditi teorijsko znanje koje studenti stiču u redovnom nastavnom procesu. ''Klinika je otvorena za 30 studenata koji će dobiti certifikate o uspješnom učestvovanju u radu Klinike. Odabir studenata će vršiti pravni fakulteti u skladu s postavljenim kriterijima'', izjavila je prof. dr. Huseinbegović.

 

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.