Svečano obilježen početak Doktorskog studija Evropskog prava

Na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, u petak, 10.11.2017. godine, svečano je obilježeno pokretanje doktorskog studija Evropskog prava. Prisutnima su se obratili dekanica Pravnog fakulteta, prof.dr. Alena Huseinbegović, ministrica obrazovanja i nauke FBiH prof. dr. Elvira Dilberović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK prof. dr. Rašid Hadžović, te voditeljica doktorskog studija prof. dr. Anita Duraković.
Studijski program trećeg ciklusa doktorski studij Evropskog prava, koji je na Pravnom fakultetu Univerziteta organizovan prema bolonjskim principima, vodi do akademskog zvanja doktora pravnih nauka, traje tri godine i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. 
Dekanica prof.dr. Alena Huseinbegović istaknula je kako će „ovaj doktorski studij zadovoljiti potrebe tržišta rada, osposobljavajući istraživače koji će raditi u pravosuđu, upravi, privredi, javnom i privatnom sektoru. Potreba za stručnjacima, posebno uzevši u obzir savremeni ekonomski i socijalni razvoj BiH u uvjetima otvorenog globalnog tržišta, znatno je veća kako u regiji, tako i u BiH".
Voditeljica doktorskog studija prof. dr. Anita Duraković je naglasila kako se „BiH se opredijelila za europski put, potpisinica je Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji ju obavezuje da svoje zakonodavstvo uskladi s onim u EU, te smo smatrali da je upravo u ovoj oblasti neophodna dodatna edukacija, stvaranje kadrova koji će biti u stanju iznijeti taj proces."
Ministri Dilberović i Hadžović su istaknuli važnost ovog projekta, čestitali rukovodstvu Fakulteta i Univerziteta, te svim nastavnicima i saradnicima na uspješnoj realizaciji ideje za osnivanje jednog ovakovog studija, i poželjeli doktorantima mnogo sreće i uspjeha u studiranju. Iskazali su i nadu da će kvalitetan kadar s ove visokoškolske ustanove pokrenuti društvo u bolje sutra.
Nakon okončanja svečanosti i govora zvanica, upriličen je i prijem za nastavno osoblje, doktorante i goste. 


Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.