Svečana promocija i dodjela diploma studentima

Svečana promocija i dodjela diploma studentima Pravnog fakulteta i ostalih fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru održana je u subotu, 10. februara 2018. godine u u sportskoj dvorani USRC „MIDHAT HUJDUR-HUJKA". Promovisani studenti Pravnog fakulteta: - 1 bakalaureat/bachelor Javne uprave - 24 bakalaureata/bachelora prava - 3 magistra prava iz oblasti Poslovno pravo EU - 1 magistar struke iz oblasti Krivičnog prava - 8 diplomiranih pravnika
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.