Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru učestvovali na konferenciji "Pristup djece pravdi"

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, u saradnji sa UNICEF-om u Bosni i Hercegovini i Regionalnim uredom UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju, organizuju konferenciju "Pristup djece pravdi" u Sarajevu 25.-27.02.2020. godine.

Studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli (polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu" i drugi zainteresovani studenti) učestvovali su na Svečanom otvaranju i prvom radnom danu Konferencije 25.2.2020. godine u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.

Tema ove trodnevne konferencije je potvrda da Bosna i Hercegovina želi dokazati punu opredijeljenost za unaprjeđenje pristupa djece pravdi, kao i jačanje svih oblika saradnje na ovom području.

Poseban fokus Konferencije je usvajanje „Izjave o opredjeljenju" sa svrhom da zemlje svojim pristankom izraze spremnost za reafirmiranje obaveza preuzetih Konvencijom o pravima djeteta, kao i identificiranje perspektivnih praksi i razmjena informacija o reformama i praksama u području osiguravanja pristupa djece pravdi i unaprjeđenju pravosudnog sistema prilagođenog djeci u cijeloj regiji.

U okviru projekta „Pravda za svako dijete" koji provodi UNICEF u saradnji sa Švedskom agencijom za razvoj (Sida), Švicarskom vladom i nadležnim resornim ministarstvima i institucijama na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te Biroom za ljudska prava Tuzla, Centrom za istraživanje politike suprotstavljanja kriminalitetu (CPRC) i Centrom za ljudska prava u Mostaru, nevladinim organizacijama koje pružaju stručnu i tehničku podršku u implementaciji aktivnosti, ostvarena je, kao jedna od projektnih komponenti, i uspješna saradnja sa akademskom zajednicom – osam javnih pravnih fakulteta u Bosni i Hercegovini: Pravnim fakultetom Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Pravnim fakultetom Sveučilišta u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici, Pravnim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Pravnim fakultetom Univerziteta u Bihaću, kao i sa pružaocima besplatne pravne pomoći – članicama Mreže za koordinaciju vladinih i nevladinih pružaoca besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini, posebno organizovanjem i implementiranjem Pravnih klinika „Pravda za djecu".

Centar za ljudska prava u Mostaru, kroz navedeni projekat, implementira aktivnosti na odabranim projektnim lokacijama: Livno, Mostar, Čapljina, Trebinje, Konjic, Čitluk, Tomislavgrad, Stolac. Navedene lokacije, odnosno općine i gradovi, odabrani su za pružanje podrške čiji fokusje pristup pravdi za djecu, prava, interesi i zaštita djece i mladih, razvijanjei primjena alternativnih mjera pri postupanju sa djecom u kontaktu sa zakonom na lokalnom i kantonalnom nivou, kao i prevencija maloljetničkog prestupništva

Tokom nastavnog procesa Pravne klinike „Pravda za djecu", a na osnovu potpisanih memoranduma o saradnji između Centra za ljudska prava u Mostaru i Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, polaznici Pravne klinike „Pravda za djecu"– studenti Pravnog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru i studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru dobili su priliku da izgrade svoje stručne i profesionalne kapacitete, unaprijede uže specijalizovana teorijsko-pravna i praktično-pravna znanja i vještine u oblasti pravne zaštite prava i interesa djece i mladih u različitim pravnim oblastima i raznim pravnim postupcima, sa naglaskom i na pružanje besplatne pravne pomoći.

Značajan dio programa Pravne klinike „Pravda za djecu" predstavlja i praktično pravna obuka za polaznike Pravne klinike „Pravda za djecu" u Pravnom savjetovalištu - Centru za besplatnu pravnu pomoć u Centru za ljudska prava u Mostaru, pod mentorstvom pružatelja besplatne pravne pomoći.

Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2019/2020. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.