Studenti Pravnog fakulteta učestvovali u Trećoj međunarodnoj konferenciji "Procesuiranje genocida u BiH"

Studenti III i IV godine su od 17. do 20.4. 2018. godine učestvovali na Trećoj međunarodnoj konferenciji "Prosecuiranje genocida u BiH", u sklopu čega su imali simulaciju suđenja pred Međunarodnim sudom za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, te su posjetili Srebrenicu (Memorijalni centar "Potočari"). Čestitamo našim studentima: Tamara Trajkovski, Mirza Begović, Nina Gosto, Anisa Rizvanović, Ajla Šuta, Samra Grcić, Faruk Karadža, Mustafa Begović i Adnan Branković.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.