Studenti Pravnog fakulteta učestvovali na VII. BH Državnom takmičenju u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava

Grupa studenata i studentica Pravnog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru učestvovala je u periodu od 09.12. do 12.12.2018. godine na VII BH Državnom takmičenju u simuliranom suđenju iz oblasti krivičnog prava, koje je održano u hotelu Termag na Jahorini. Takmičenje ima za cilj pružiti priliku studenti(ca)ma da steknu praktična iskustva iz oblasti krivičnog prava, primjenjujući pri tome osnovne postulate Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Sudijska vijeća sačinjavaju sudije Suda BiH i Općinskog suda u Sarajevu, uz učešće predstavnika Tužilaštva BiH i drugih pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini. Takmičenje je održano pod pokroviteljstvom Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Naš tim predstavljali su studenti/studentice: Nejla Alić, Adis Delalić, Aldin Džoklo, Adna Hodžić, Ajla Kaplan, Džani Pajić, te doc. dr. Denis Pajić i v. asist. mr. Sunčica Hajdarović koji su bili moot court treneri i podrška studentima.
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (junsko-julski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.