Studenti druge godine izveli simulaciju glavne rasprave u postupku za određivanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi

U petak, 8.juna 2018. godine, u sali za simulovano suđenje Pravnog fakulteta, izvedena je simulacija glavne rasprave u postupku za određivanje ličnih odnosa i neposrednih kontakata djeteta i roditelja s kojim dijete ne živi. Na osnovu sudskog spisa Općinskog suda u Mostaru, simulaciju su pripremili i uspješno izveli studenti druge godine kao posljednju predispitnu aktivnost predviđenu silabusom izbornog predmeta Pravna klinika iz porodičnog prava. Čestitamo studentima!
Share this Post: Facebook Twitter
 
 
Raspored nastave za 2018/2019. godinu:
 
Ispitni rokovi (septembarski) :
 
Uslov za upis je završena četverogodišnja srednja škola.
Prednost imaju kandidati s boljim opštim uspjehom postignutim u toku srednjoškolskog obrazovanja i uspjehom iz predmeta bitnih za studij (historija i maternji jezik).
Prijava na konkurs za upis podnosi se u junu.
 
Copyrights © 2013 & Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru
Sva prava zadržana.